ONTWIKKELINGSGERICHTE en EXPERIËNTIËLE

Jaaropleiding voor Kinderen en Jongeren

Inzetbaar bij Psychotherapie, Begeleiding en Counseling

 

Alle recente info over:

Inhoud, Timing, Kosten, Docenten, Locatie  en Inschrijvingsformulier

2023-2024

 

Zie

 

www.opleiding-psychotherapie.be

 

 

 

Deze praktijkgerichte basisopleiding  wordt inhoudelijk gecoördineerd door

em. Prof. Leni Verhofstadt-Denève (Univ. Gent/Univ. Antw.)

binnen de School  of Experiential-Dialectical Psychodrama (SE-DP)

Email: Leni.Deneve@UGent.be

in samenwerking met Moira Verhofstadt (Centrum voor Psychodrama & Psychotherapie)

Email: Moira.Verhofstadt@gmail.com  Tel. ++32(0)486 17 85 61

 

 

 

Studenten opleidingscyclus 2020-2021 (met corona-gezichtsbeschermer)                                                    

        

                                                       ●DOELGROEP

Houders van het diploma van

(1) licentiaat/masters (of in laatste jaar) psychologie, (ortho)pedagogiek;

(2) psychiatrie (of psychiaters in opleiding);

(3) hoger onderwijs; bachelor of laatste jaar (gezondheids- en maatschappelijke sector);

die ervaringsgericht willen kennismaken met experiëntiële en creatief-therapeutische (actie)technieken ten behoeve van kinderen en adolescenten, vanuit een ontwikkelingsgericht-experiëntieel denkkader.

Werkervaring is aangeraden, doch niet vereist.

●FINALITEIT

- Certificaat afgeleverd door de School  of Experiential-Dialectical Psychodrama (SE-DP). Het ligt in de bedoeling dat men na deze basisopleiding de geleerde technieken theoretisch kan onderbouwen en in de eigen praktijk (bij voorkeur ondersteund door intervisie) zou kunnen aanwenden.

-Deze éénjarige basisopleiding beoogt voor alle deelnemers de werkgelegenheid te bevorderen.

 

-

    ●PROGRAMMA & DOCENTEN

 

 

1e T R I M ES T E R  

♦ Leni Verhofstadt-Denève  

em. Hoogleraar Universiteit Gent, Vakgebied Theoretische en Klinische Ontwikkelingspsychologie; Internationaal erkend psychodramatrainer (TEP); Houder van “The European Certificate of Psychotherapy”; Stichter van de School of Experiential-Dialectical Psychodrama; erelid van de Nederlandse-Belgische Vereniging voor Psychodrama; lid van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling; Tot 2015: Co-coördinator en docent in de Postgraduaat-opleiding Psychotherapie jeugd en context. Optie: Integratieve opleiding in de Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte  Kinder- en Jeugdpsychotherapie ; Lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

Thema: Algemene theoretische en methodologische omkadering :

1. Theoretisch kader: Het Fenomenologisch-Dialectisch Persoonsmodel als ondersteuning voor

     een Experiëntiële Ontwikkelingsgerichte psychotherapie

3. Methode: actie- en dramatechnieken; situering en demonstratie

4. Conflictbeleving in actie

5. Vergelijking individuele therapie en groepstherapie

6. Bespreking van de dag en conclusie

 

♦ Willy Colin  

Werkend lid en erkend supervisor van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling; als orthopedagoog - psychotherapeut werkzaam op een  afdeling voor adolescenten met een internaliserende problematiek van de Universitaire  Kinder- en Jeugdpsychiatrie te Antwerpen; is als staflid en docent verbonden aan FocusoneMotionS; Kernstaflid en docent in de Postgraduaat-opleiding Psychotherapie. Optie: Integratieve opleiding in de Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte  Kinder- en Jeugdpsychotherapie (Universiteit Antwerpen); Redactielid Tijdschrift Cliëntgerichte psychotherapie.

 

Thema: Cliëntgerichte psychotherapie met adolescenten

1. Cliëntgericht paradigma

          1.1 Drie basisconcepten  

          1.2 Gesprekstherapeutische technieken/vaardigheden

          1.3 Parafraseren (actief luisteren) naderbij bekeken

2. Werken met adolescenten

         2.1. Praktijk

          2.2. Kenmerken van de adolescent die een gesprek moeilijk maken

3. Bespreking van de dag en conclusie

 

♦ Anneke Broertjes   

Orthopedagoog; leerkracht speciaal onderwijs in een Basisschool in Noord Holland; speltherapeut; erkend focusingtrainer. Geregistreerd supervisor en docent aan de, IN Holland, post-HBO opleiding speltherapie.

 

Thema: Inleiding in het focusingproces bij kinderen

1. Theorie van Gendlin

    1.1 Focusing ≠ relaxatie

    1.2 Focusing ≠ fysische ervaringen die te maken hebben met het  

       lichaam zoals het nu is

2. Toepassing/doel van focussen

3. Focussen met kinderen

4. Oefeningen en persoonlijke beleving

5. Bespreking van de dag en conclusie

 

♦ Tine Maeyens  

Klinisch psycholoog, houder van het diploma "Specialisatie-opleiding Ontwikkelingsgerichte en Experiëntiële Kinder- en Jeugdpsychotherapie", lid van de  Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling. Reeds meer dan 20 jaarwerkzaam in een privé-praktijk (“Psy10”) voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen; organiseert tevens opleiding en vorming in speltherapie en kindertherapie.

 

Thema: Ontwikkelingspsychologie als basis voor een  Experiëntiële Ontwikkelingsgerichte  kinderpsychotherapie

1. Normale ontwikkeling + link naar therapie

2. Het verloop van een therapie…

    2.1 Telefonische aanmelding

    2.2 Gesprek met kind alleen

    2.3 Gesprek met de ouders zonder het kind

    2.4 Evaluatie na eerste gesprekken

    2.5 Therapie wordt opgestart… enkele belangrijke regels voor de therapeut       

3. Bespreking van de dag en conclusie

 

♦ Moira Verhofstadt  

Internationaal erkend als "Certified Practitioner Psychodrama" (CP); Houder van “The European Certificate of Psychotherapy; Stichter van het Centrum voor Psychodrama en Psychotherapie; Lid van de Nederlands-Belgische Vereniging voor Psychodrama; Werkzaam als privé therapeut, supervisor en docent in het Centrum voor Psychodrama en Psychotherapie en in het therapiecentrum “De Bleekweide”.  Medestichter van vzw Touché, Penitentiaire en postpenitentiaire begeleiding van (ex)- gedetineerden met een agressieproblematiek; Kernstaflid en docent in de Postgraduaat-opleiding Psychotherapie. Optie: Integratieve opleiding in de Experiëntiële en Ontwikkelings-gerichte  Kinder- en Jeugdpsychotherapie (Universiteit Antwerpen).

 

Thema: Praktische inleiding in het aanwenden van ontwikkelingsgerichte actie- en dramatechnieken bij kinderen en jongeren  DEEL 1  

1. Didactische psychodrama-demonstraties en theoretische terugkoppeling

2. Introductie-oefeningen in groep

3. Ervarend leren: praktische oefeningen in subgroepen (onder supervisie)

4. Praktische vergelijking individuele therapie en groepstherapie

5. Bespreking van de dag en conclusie

 

                        

                                                                          

2e T R I M ES T E R    

        

♦ Moira Verhofstadt  

Thema: Praktische inleiding in het aanwenden van ontwikkelingsgerichte actie- en dramatechnieken bij kinderen en jongeren  DEEL 2

1. Didactische psychodrama-demonstraties en theoretische terugkoppeling

2. Introductie-oefeningen in groep

3. Ervarend leren: praktische oefeningen in subgroepen (onder supervisie)

4. Praktische vergelijking individuele therapie en groepstherapie

5. Bespreking van de dag en conclusie

 

♦ Lut Celie  

Werkt als Integratief Psychotherapeut met kinderen, jongeren en volwassenen in het therapiecentrum De Bleekweide. Coördianator van het Bleekweideteam. Als trainingsdocent verbonden aan de Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie (AIHP). Lid van de Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie (BNVIP) vzw. Houder van “The European Certificate of Psychotherapy’. Erkend supervisor voor de AIHP. Freelance trainingsdocent. Auteur van het Kleine Sterven (Leuven, Van Halewyck, 1996, 360p.), De kindertaal van rouw (in Leven met gemis, handboek over rouw, rouwbegeleiding en rouwtherapie, Wijgmaal-Leuven, 2007, pp. 245-262), Luister nu eens naar mij! Ondergesneeuwde gevoelens bij kinderen en jongeren (Leuven, Van Halewyck, 2008, 208p), Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren (Leuven, Van Halewyck, 2013, 238p), Weerslag van het onderzoek en medewerking aan de conclusies van het boek Scheiden in Meervoud. Over partners, kinderen en grootouders (Leuven, Acco, 2013, 332p, olv Prof. D. Mortelmans).

Thema: Therapeutische begeleiding van kinderen en jongeren bij echtscheidingsproblemen

1. Algemene duiding/Theorie: voormiddag

        1.1 Mogelijke impact van een scheiding op het kind, jongere

        1.2 Ontwikkelingsfase versus moment van de scheiding

        1.3 Het loyaliteitsprincipe: existentiële en verworven, verticale, horizontale en gespleten

              loyaliteit

         1.4 Het belang van het ouderschap: betrouwbaar vader- en moederschap

        1.5 Verliestaken van Worden en het duale Procesmodel toegepast in een therapiesetting bij

              kinderen en jongeren na een scheiding

         1.6 Reflecties en conclusies op  recent wetenschappelijk onderzoek gebundeld in boek

   ‘Scheiden in meervoud’.

2. Inoefenen van werkmethodieken: namiddag

2.1 De vertelmethodiek (het kind heeft recht op het èchte verhaal) adhv de vertelkoffer: gebruik makend van praatpapieren, poppetjes en ander symbool communicatief materiaal wordt de   realiteit van de scheiding binnengebracht op een ervaringsgerichte manier.

2.2 Film: Julie (uit De Bleekweide reeks), aan de slag met ‘schuldgevoelens’ vh kind en een ‘scheidingsritueel’ door het kind zelf bedacht.

2.3 Oefenen van een adviesgesprek (voor, tijdens of na scheiding) met de ouders of bredere context van het kind/jongere vanuit een casus (door studenten aangebracht).

 3.Bespreking van de dag en conclusie

 

♦ Lut Célie  

Thema: De kindertaal van rouw in een therapeutische setting  

1. ‘Anders’ kijken en luisteren naar rouw van kinderen en jongeren.

1.1 Kijken met een dubbele bril

1.2 Het emotionele vat

2. Het belang van het basisnest en de bredere context (vanuit systemisch perspectief).

2.1 Het basisnest (verbinding en hechting)

2.2 Dedecteren van introjecten en vlucht- of overlevingsmechanismes over generaties

     heen (intergenerationele ballast).

3.Wat is specifiek voor kinderen en jongeren in het omgaan met rouw en emotionele pijn!

4.Van gewone verliesreactie naar signaalgedrag.

4.1 Hoe herkennen we ‘gewone’ verliesreacties?

4.1 Hoe toont signaalgedrag (onverwerkte rouw) zich? + casus

5.Algemene theoretische kaders en duiding betreffende ‘rouw’.

5.1 Leeftijd en doodsconcept

5.2 Hoe omgaan met vragen over de dood

5.3 Het Duale Procesmodel

5.4 Rouwtaken van WORDEN + ervaringsgerichte oefening.

6.De kinder/pubertaal van rouw

6.1 Exposure behandeling (taal geven aan binnenwerelden) Symboolcommunicatieve- en

     creatieve taal van rouw

6.2 Verschillende methodieken en het leren gebruiken van materialen om uiting te geve

     aan rouw en/of emotionele pijn van kinderen/jongeren

7.Bespreking van de dag en conclusie

 

♦ Jella Govaerts
Klinisch orthopedagoog; Kinder- en jongerenpsychotherapeut in de Experiëntiëel en ontwikkelingsgerichte psychotherapie. Erkend lid van de VVCEPC en aspirant supervisor. Werkzaam als psychotherapeut in zelfstandige praktijk voor kinderen en jongeren en als orthopedagoog in MFC OLO; staflid in de Postgraduaat-opleiding Psychotherapie aan de Universiteit Antwerpen Optie 2: Integratieve opleiding in de Experiëntiële en ontwikkelingsgerichte  Kinder- en Jeugdpsychotherapie.

Thema: Mentaliseren in ouderbegeleiding

 1. Omschrijving van “Mentaliseren”
2. Belang?
3. Hoe toepassen?
4. Praktische oefening
We oefenen hoe je vanaf het eerste contact een mentaliserende houding kan aannemen als therapeut en hoe je tijdens de exploratiefase, het adviesgesprek en ouderbegeleiding mentaliseren bij ouders kan bevorderen.

 

 

 Olivier Givron  

Klinisch orthopedagoog; Kinder- en jongerenpsychotherapeut in de Experiëntiëel en ontwikkelingsgerichte psychotherapie; Gecertificeerd Psychodramaturg (CP) en EFT-therapeut (Level 2). Erkend lid van de VVCEPC en Lid van de VMP. Werkzaam als psychotherapeut in het MFC Clara Fey voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte of matige verstandelijke handicap met bijkomende psychiatrische problematiek; Co-coördinator en docent in de Postgraduaat-opleiding Psychotherapie aan de Universiteit van Antwerpen: Optie 1: Integratieve opleiding in de Experiëntiële en cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren en Optie 2: Integratieve opleiding in de Experiëntiële en ontwikkelingsgerichte  Kinder- en Jeugdpsychotherapie.

 

Thema: Inleiding in het werken met kinderen met een ontwikkelingsstoornis

1. De sociaal-emotionele ontwikkeling nader bekeken

2. De ontwikkelingsstoornis of waar loopt het fout?

3. Het stimuleren van ontwikkeling via spel:

        3.1 Oefenen in het herstellen van contact

       3.2 Oefenen in het stimuleren van wederkerigheid

       3.3 Het belang van regulatie

 4. Bespreking van de dag en conclusie   

                                                                                  

           

♦ Leni Verhofstadt-Denève  (

Thema: Speelse actiegerichte methodieken  met kinderen & opleidingsafsluiting

1. De magische winkel: Fictie en realiteit; humor en ernst in psychotherapie met kinderen

2. Een kindgerichte actie-observatie strategie via het werken met dyades

3. Groepsafscheid en toekomstplannen

4. Algemene opleidingsevaluatie en conclusie

 

 

● WERKVORM

De leergangen worden ingericht in de vorm van praktische ervaringsgerichte workshops waarbij theorie en praktijk zeer nauw bij elkaar aansluiten. Er wordt steeds gewerkt binnen een beveiligende niet confronterende sfeer met mogelijkheid tot actieve inbreng van de deelnemers.

 

 

  ● CURSUSMATERIAAL

Verplichte  handboeken:

-Leijssen, M. Gids voor gesprekstherapie. Utrecht: De Tijdstroom. Vooraf door studenten aan te schaffen.

-Verhofstadt-Denève, L.: Zelfreflectie en persoonsontwikkeling. Een handboek voor Ontwikkelings-

gerichte psychotherapie. Leuven/Amersfoort of Voorburg: Acco 2007. Dit boek kan op  de eerste workshop worden  aangeschaft aan studentenprijs: 20€ .

Capita selecta in relatie tot de behandelde thema's: theoretische achtergrond, gehanteerde methoden

en technieken, empirische ondersteuning (worden gratis, in digitale vorm, aan de studenten bezorgd)

                                                      

                VOOR ALLE RECENTE OPLEIDINGSINFO CYCLUS 2022-2023 OVER:

 

●TIJDSTIP, LOCATIE, ORGANISATIE

 

                                                 ● OPLEIDINGSKOSTEN

 

                                      ● OVERHEIDSTEGEMOETKOMINGEN

                                                

                                                        ●INSCHRIJVING

Zie

 

www.opleiding-psychotherapie.be

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

 

 

 

Welkom.

Curriculum.

Publicaties.

Opleidingsoverzicht.

Eenjarige basisopleiding.

Psychother. Volwass..

Psychodrama-opleiding.

CPD-Puppets Kit.

Contact.